Vitaliteit behandelingen

Soms wordt met vitaliteit fysieke gezondheid bedoeld. Maar vitaliteit is veel meer dan je goed voelen en voldoende energie hebben. Het is de energie hebben om dingen te ondernemen, maar ook beschikken over fysieke, mentale en emotionele veerkracht. Dat stelt je in staat om met stress en tegenslag om te gaan en je aan te passen aan veranderende en onvoorziene omstandigheden.

Vitaliteit is meetbaar

Er zijn mensen die (ogenschijnlijk) lichamelijk niets mankeren, maar niet “vooruit te branden” zijn. Er zijn ook mensen met talloze kwalen, die energiek de ene taak na de andere verrichten. Vitaliteit heeft dus niet altijd te maken met lichamelijke kwalen, maar veel meer met een optimale energie uitwisseling tussen lichamelijke en psychologische functies.

De vitaliteit behandeling is gebaseerd op drie opeenvolgende metingen die met de meetpen binnen enkele minuten worden gedaan. De drie metingen tonen de spontane regulatie van alle functies. Uit de gemeten energie, biochemie, geslacht en leeftijd, bepaalt het programma o.a. het energietype, het persoonlijke energieprofiel en de conditie van de cliënt.

Vervolgens wordt er direct behandelt. De zwakste plekken worden gestimuleerd en het lichaam wordt weer in balans gebracht met magneetveld- en/of lichttherapie Deze behandelingen verlopen volgens een protocol dat de computer samenstelt aan de hand van de metingen.

Door het regelmatig ondergaan van een vitaliteit behandeling wordt je vitaler en beter bestand tegen invloeden van buitenaf. Het is de APK voor jezelf !

 

Wilt u een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!